2020-ci yılına gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk Programasını hem gerçekleştirmäk planını kabletmäk için

KARAR

2020-ci yılına gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk

Programasını hem gerçekleştirmäk planını kabletmäk için

Hesaba alıp Gagauziya Bakannık Komitetin Kararını «Gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk programasını 2019 yıla tamannamak uurunda raportu kaavilemäk hem 2020 yıla programayı kabletmäk için» (№18/9, 03.07.2020 y.) hem Halk Topluşun daymalı temeldä çalışan bilim, üüretim, dil hem din komisiyanın tekliflerini, dayanarak «Gagauziya (Gagauz Eri) ATB teritoriyasında dillerin kullanması» kanonuna (№3-IV/I, 31.10.1995 y.), «Gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk için» kanonuna (№30-XVII/VI, 26.10.2018 y.), uyarak Moldova Respublikasının «Gagauziya (Gagauz Eri) ATB özel hak statusu için» kanonuna (№344-XIII/1994 y., p. (1) st. 12),

Gagauziyanın Halk Topluşu kableder bu kararı:

 1. Raportu hesaba almaa (Eklenti 1).

2. 2020-ci yılına gagauz dilinin kullanmak sferasını genişletmäk Programasını kabletmää (Eklenti 2).

3. Avtonomiyanın erli önetmäk organnarına gagauz dilini korumaya, ilerletmeyä, hem kaavilemeyä baalı regional programaları hem proektleri kabledärkän, bu Programayı hesaba almaa.

4. Bu Karar kuvedä kabletmäk günündän girer.

Gagauziya

Halk Topluşunun Başı                                                                               V.M.Kıssa

mun. Komrat, iyülün 7-si, 2020-ci yıl

388-ХХХVIII/VI

Eklenti 1

Karara № 388-ХХХVIII/VI

iyülün 7-si, 2020-ci yıl

RAPORT

2019 yıla “Gagauz dilinin kullanmak sferaların genişlenmesi için” Programanın gerçekleştirilmesi için, angısı geçti Gagauziya ATB (№30-XVII/VI oktäbrinin 26-dan 2018 yılda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak sferaların genişlenmesi için” Kanonun sınırında

 1. I.Gagauziya Genel Üüretim Bakannıı

Gagauziya ATB №30-XVII/VI oktäbrinin 26-dan 2018 yılda kabledilän “Gagauz dilinin kullanmak sferaların genişlenmesi için” Kanonuna görä (sora Gagauziya ATB Kanonu №30/2018), gagauz dilinin kullanmak sferaların genişlenmesi için Programanın tamannanmasında Gagauziya genel üüretim bakannıı plannadı bir sıra olay.

Gagauziya ATB Kanonun 13 statyanın 1) punktun tamannanması için Gagauziya genel üüretim bakannıı verdi stipendiya 17 studentä, angıları üürenerlär Komrat Devlet Universitesindä, MPG-19 grupasında zanaatta “Gagauz dilin hem literaturanın üüredilmesi universitet öncesi üüretim kurumnarında (gündüz üüretim forması, II üüretim ţiklası — masterat)”, hem 13 stüdentä MPG-18 grupasında zanaatta “Gagauz dilin hem literaturanın üüredilmesi universitet öncesi üüretim kurumnarında” (gündüz üüretim forması, II üüretim ţiklası — masterat) toplam 85 050 ley.

Gagauziya ATB Kanonun №30/2018 12 statyanın tamannanması için Programada plana konuldu gagauz dilinä çevirmää “Zaamet terbietmesi” hem “Resimcilik incä zanaatı” predmetlerin üüretmäk metodikasında materialları başlankı klaslarda hem şkola öncesi üüretim kurumnarında karışık uroklarda resimcilik incä zanaatın elementlerini götürmäk metodikasının materiallarını.

Gösterilmiş punktların tamannanması için Komrat Devlet Universiteti (ileri dooru KDU) sorumnu olȇr. Gagauziya Genel Üüretim Bakannıı çalışmak grupalarını kurmak için KDU-ya pedagogika kadrularını yolladı. Çalışmak grupaları kuruldu, ama hesaba alarak, ani gagauz dilini kurtarmak Fondu taa onaylanmadıydı, iş başladı 2020 yılda.

May ayın 18-dä 2020 yılda Gagauziya Genel Üüretim Bakannıı başın hem KDU rektorun çıktı №01/1-15-127 may ayın 18-dän 2020 yıldan barabar izini “Çalışmak grupaların işi kurulması için”. Bu izinä görä çalışmak grupaları çevirerlär gagauz dilinä “Zaamet terbietmesi” hem “Resimcilik incä zanaatı” predmetlerin üüretmäk metodikasında materialları başlankı klaslarda hem şkola öncesi üüretim kurumnarında karışık uroklarda resimcilik incä zanaatın elementlerini götürmäk metodikasının materiallarını. Yapılmış iş ödenecek 2020 yılın bücetindän.

Gagauziya Halk Topluşun №3281-XXX/VI 15.10.2019 yıldan Kararına görä “Gagauz dilini kurtarmak Fondu finans araçlarını daatmanın onaylaması için” oktäbrinin 23-dä 2019 yılda Gagauz dilini kurtarmak fondundan Gagauziya genel üüretim bakannıına verildi 2394200 ley, ki Gagauziya şkola öncesi kurumnarına interaktiv donatım alınsın.

Temelleneräk Moldova Respublikası №131 03.07.2015 yıldan Kanona “Devlet alımnarı için” Gagauziya genel üüretim bakannıı oktäbrinin 23-dä 2019 yılda bildiri verdi interaktiv hem kompyuter donatımın alması için (Gagauziya Halk Topluşun №3281-XXX/VI 15.10.2019 yıldan Kararı, toplam 1600,0 bin ley). Bildiri yayınnandı Аchiziții Publice 2 lota bölmäklän. Bu işlemä görä hepsi dokumentlär üklendi sistemaya SIAR SAP (alım nomeri ocds-b3wdp1-MD-1571837868539).

Aukţion lääzımdı geçsin 25.11.2019 yılda. Açıklamak periodunda Dartışmaları çözmäk millet agentliinä (Agenția Națională pentru Soliționarea Contrstațiilor — ANSC) geldi aalaşmak ekonomika operatorundan bu devlet alımına görä.

ANSC 07.11.2019 yılda geçirdi toplantıyı, nereyi teklif edildilär nicä satın alan taraf, ölä ekonomika operatoru da. ANSC kararına görä, Genel üüretim bakannıı geçirdi diişilmekleri tehnika harakteristikalarına, angıları yazdırılıydılar bildiridä hem dokumentlerdä, üklü achiziții.md platformasında.

25.11.2019 yılda Genel üüretim bakannıın çalışmak grupası teklifleri açtı. LOT 1 görä (interaktiv donatımın alımı) bu ekonomika operatorlarından tekliflär vardı: SRL NEO MATRİX, SRL TRİDEMENSİONAL, SRL AV-MacroCom, SRL Accent Electronic.

Lot 2 görä (kompyuter donatımın alımı) bu ekonomika operatorlarından tekliflär vardı: BTSPro SRL, SRL AV-MacroCom, SRL Accent Electronic.

05.12.2019 yılda Genel üüretim bakannıın çalışmak grupası, inceleyip verilän dokumentleri, belli etti devlet alımın enseyenini.

Dekabrinin 10-13-nä kadar 2019 yılda ANSC geldi aalaşmaklar kabledili karara görä 3 (üç) ekonomika operatorundan.

23.12.2019 yılda ANSC belli etti oturuşu, ki bakmaa yukarda sölenmiş ekonomika operatorların aalaşmaklarını. Oturuşun sonunda ANSC kabletti kararı №05/82/20 14.01.2020 yılda, ki vazgeçmää Gagauziyanın şkola öncesi kurumnarına interaktiv donatımı devlet alımından (Lot 1).

30.01.2020 ANSC iki ekonomika operatorundan Lot 2 görä (kompyuter donatımın alımı) kabledilmiş kararı uurunda tekrar aalaşmaklar geldi. 06.02.2020 ANSC belli etti oturuşu, ki bakmaa ekonomika operatorların yukarda sölenmiş aalaşmaklarını.

Oturuşun sonunda ANSC kabletti kararı №05/357/20 17.02.2020 yılda, ki vazgeçmää Lot 2 görä (kompyuter donatımın alımı) devlet alımından.

Ki tamannamaa ANSC №05/357/20 17.02.2020 yıldan kararını Genel üüretim bakannıın çalışmak grupası kabletti kararı vazgeçmää devlet alımından №3 21.02.2020 yıldan LOT 2 görä (kompyuter donatımın alımı).

Alarak hesaba finans yılın (2019 y.) bitmesini hem devlet alımnarın işlem soruşların zorladılmasını, 2019 yılın sonunda Gagauz dilini kurtarmak Fondundan verili kullanılmadık finans araçları kaldı, angılarınnan lääzımdı alınsın interaktiv donatımı toplam 2 394,2 bin leyä.

 1. II.Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi

Kanonun 14 st., “Gagauz dilini kurtarmak Fondu finans araçlarını daatmanın onaylaması için” GHT Kararı eklentisinin №328-XXX/VI oktäbrinin 15-ndän 2019 y. 8-14 p. gerçeklemäk için BAM 2019 yılda 7 çalışma hazırladı: 4 sözlük disţiplinalarda: “Tehnologiya terbietmesi”. “Resimcilik incä zanaatı”, “Muzıka”, “Fizika terbietmesi” başlankı klaslar için. Gagauzçaya çevirildi “Tehnologiya terbietmesi”, “Resimcilik incä zanaatı (başlankı klaslar)”, “Resimcilik incä zanaatı (erken üüretim)” kurikulumnarı. Ödemää deyni bu iştä çalışan 12 uzmanı verildi 87 000 ley, sıralanmış kiyatları tiparlamaa deyni – 247 000 ley. Programayı tamannamak için toplam tiparlandı 8 000 sözlük hem 900 kurikulum. Butakım 2019 yıl için hepsi plannanmış işlär gerçeklendi.

 1. III.Gagauziya Genel Kultura Bakannıı

Kanonun, “Gagauz dilini kurtarmak Fondu finans araçlarını daatmanın onaylaması için” GHT Kararı eklentisinin №328-XXX/VI oktäbrinin 15-ndän 2019 y. 16-18 p., “Özendirmäk ödemekleri için” Kararını gerçeklemäk için Genel Kultura Bakannıı plannadı hem geçirdi 3 sıra. “Özendirmäk ödemekleri için” Kararına görä S. Kösä adına teatrunun işçilerinä 100 % aylık paraları ödenildi – 788877,5 ley. D. Tanasoglu adına milli gagauz teatrusunun işçilerinä – 129015 ley. Teatruların çıkması için transport kiralamasına verildi 64 800 ley, onnardan 20 200 harcanıldı. Genel Kultura Bakannıı saytında gagauz dilindä literatura tematika materialların bankasını hazırlamak için iş ilerleer, para verilecek 2020 yıla deyni gagauz dilini kurtarmak Fondundan.

 1. IV.Gagauziya Genel Yapıcılık hem Altyapı Bakannıı

Kanonun 14 st., “Gagauz dilini kurtarmak Fondu finans araçlarını daatmanın onaylaması için” GHT Kararı eklentisinin №328-XXX/VI oktäbrinin 15-ndän 2019 y. 19 p. gerçeklemäk için Gagauziya Genel Yapıcılık hem Altyapı Bakannıı teatrular için iki avtobus aldı toplam 2 200 000 ley.

Teatruların administraţiyaları hazırladılar hem teklif ettilär transporta tehnika istemeklerini, alarak hesaba lääzımnıkları iştä hem turlarda.

Verili tehnika istemeklerinä temelleneräk Gagauziya Genel Yapıcılık hem Altyapı Bakannıı tender platformasında nomerdä ocds-b3wdp1-MD-1573119920037 NDS-sız 1 833 333,33 ley paasında başlayarak 07.11.2019 y. devlet alımnarı konkursunu haberledi. Konkursta 4 katılımcı vardı:

 1. Medintergrup, teklif paası NDS-sız 1 564 750,00 ley;
 2. Damicom, teklif paası NDS-sız1 730 833,33 ley;
 3. TechPlaner, teklif paası NDS-sız 1 813 000,00 ley;
 4. Transvector, teklif paası NDS-sız – 1 830 000,00 ley.

Katılımcıların tekliflerini kantarlamak sonucunda Gagauziya Bakannık Komiteti Kararına №14 25.04.2019 y. görä devlet alımnarı çalışmak grupası karar verdi “Domicom” kompaniyasının teklifini ayırmaa, çünkü teklif hepsi tehnika istediklerinä uyardı (Karar №17 12.12.2019 y.).

Bu kurumnan devlet alımnarı için toplam 2 077 000,00 leyä annaşmak imzalandı, angısına görä iki taşımak aracı verildi:

 • Mardın 23-dä 2020 yılda Gagauziya Genel Yapıcılık hem Altyapı Bakannıınaverildi avtobus «KING LONG XMQ 6996», 2009 yıldan, identifikaţiya nomeri (VIN) LA6A1EBJ8DB104434 (D.Tanasoglu adına teatru için);
 • Mayın 26-nda 2020 yılda verildi ikinci avtobus — «MERCEDES SPRINTER», 2012 yıldan, identifikaţiya nomeri (VIN) WDB9066571S752247 (Gagauziya genel kultura bakannıı için, ki S.Kösä adına teatrusu kullansın).

Temelleneräk 2019 yıla deyni gagauz dilini kullanmak alanını genişletmäk Programasını gerçeklemäk için efektivlii kantarlamak metodikasına, analiz yapıldı:

Başarı uuru – plannanmış işlerdän 60 %.

Gagauz dilini kullanmak alanını genişletmäk Programasını gerçeklemäk efektivliin gösterimi Е<1.

2019 yıla deyni Gagauz dilini kullanmak alanını genişletmäk Programasını gerçeklemäk için araçları bütündän kullanmaya nota erken üüretim kurumnarı için interaktiv donatımını almalara görä düzer 48,1 %, paraylan — 2768265 ley.

Электронная версия документа с приложениями

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.