ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПАНДЕМИИ

MoldexpoCovid19

В целях оперативного информирования о решениях, принятых на уровне Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляем Вашему вниманию последнее постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 10 от 31 марта 2020 г.

В связи с отсутствием официального перевода постановления на государственный язык, публикуем его в оригинальной версии на государственном языке, с представлением перевода на русский язык самых актуальных положений:

Выдержки

1. Учреждено новое публичное медико-санитарное учреждение Центр COVID-19 м. Кишинев.

13. Медицинское учреждение будет расположено в комплексе Международный выставочный центр “MoldExpo” (адрес: муниципий Кишинев ул. Гиочеилор № 2).

18. Для лиц, чья степень инвалидности (утрата степени трудоспособности) истекает в период чрезвычайного положения, то степень инвалидности продлевается до снятия ситуации по чрезвычайному положению.

22. Вводится обязанность приобретать полиса медицинского страхования для граждан Республики Молдова, которые возвращаются на Родину из зарубежных стран.

28. Разрешаются чартерные рейсы, перевозящие пассажиров с гражданством Республики Молдова в Республику Молдова, осуществляемые авиакомпанией:

— FLYONE, с 1 апреля 2020 года, Кишинев-Париж-Кишинев;

— BlueAir, от 2 апреля 2020 года, Дубай-Кишинев-ОТОПЕНЫ.

29. Вводится с 1 апреля 2020 года в 8:00 карантинный режим в м. Сороки, г. Штефан-Водэ и село Карахасань района Штефан-Водэ.

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

 

DISPOZIȚIA nr. 10 din 31 martie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

 

DISPUNE:

 1. Prin derogare de la prevederile art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate nr. 98/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) se instituite Instituţia Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, instituție publică în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va exercita calitatea de fondator.
 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.
 3. Se desemnează dl Oleg Crudu în calitate de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
 4. Se suspendă dl Oleg Crudu din funcția de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” mun. Chișinău, pe perioada exercitării funcției de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, cu păstrarea și achitarea salariului și a tuturor altor drepturi salariale ce se cuvin la locul de muncă de bază.
 5. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice” va asigura din oficiu și cu titlu gratuit, în termen de până la 01 aprilie 2020, ora 12:00, înregistrarea de stat al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău. Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice”, va asigura ulterior scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19 Chișinău de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către I.P. “Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.
 6. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de servicii medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19 sunt obligați să execute ordinele, dispozițiile și indicațiile IMSP Centrul COVID–19 Chișinău în ceea ce privește organizarea și asigurarea asistenţei medicale pentru cazurile medicale suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19. Nerespectarea prevederilor ordinelor și dispozițiilor emise de către IMSP Centrul COVID–19 Chișinău va constitui temei pentru tragerea la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
 7. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003, de la conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către Instituţia Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău, în baza demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau directorului Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
 8. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003, salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.
 9. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării vor asigura detașarea personalului aflat în subordine către Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale subordonaților detașați, conform legislației în vigoare privind statutul persoanelor detașate.
 10. Conducătorii autorităților publice, conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligați să asigure dotarea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinău, în baza demersurilor corespunzătoare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinău.
 11. Prin derogare de la prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 131/2011, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în termen de pînă la 03 aprilie 2020 va asigura din oficiu și cu titlu gratuit înregistrarea Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău în calitate de operator de date cu caracter personal pentru bazele de date gestionate de către instituția respectivă.
 12. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor asigura cu titlu gratuit acordarea tuturor serviciilor comunale necesare activității normale a Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău (servicii de salubritate, servicii de canalizare, servicii de aprovizionare cu apă caldă și rece, servicii de termoficare, alte servicii necesare).
 13. Agenția Proprietății Publice și Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo” vor asigura punerea la folosința Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău a tuturor bunurilor imobile aflate în cadrul complexului Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo” (adresa: municipiul Chișinău strada Ghioceilor nr. 1), precum și, din contul propriu vor asigura, cu titlu gratuit întreg volumul de energie electrică necesar activității Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
 14. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor asigura conlucrarea și coordonarea cu Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău în problemele ce țin de controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.
 15. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, suma de 5,4 mil.lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea combinezoanelor de protecție prin intermediul Centrului pentru Achiziții Centralizate în Sănătate.
 16. Prin derogare de la prevederile art. 2, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, pe durata stării de urgență, în scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va organiza achiziționarea combinezoanelor de protecție.
 17. Se desemnează Societatea pe Acțiuni „SanFarm-Prim” în calitate de depozit farmaceutic pentru recepționarea și eliberarea cu titlu gratuit a echipamentelor de protecție donate sau achiziționate către instituțiile medico-sanitare publice beneficiare conform distribuirii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate procedurile de recepționare, depozitare și eliberare a echipamentelor de protecție donate sau achiziționate, conform deciziei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vor fi efectuate și asigurate de către Societatea pe Acțiuni „SanFarm-Prim” cu titlu gratuit.
 18. Prin derogare de la prevederile punctului 46 din Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018, pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgență, gradul de dizabilitate se prelungește din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgență.
 19. În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit gradul de dizabilitate, prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Structurile teritoriale de asistență socială și Casa Națională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor și prestațiilor sociale pînă la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.
 20. Prin derogare de la prevederile p. 25 din Dispoziția nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat.
 21. Se suspendă preluarea de către Biroul Migrație și Azil a cererilor de acordare/prelungire a dreptului de ședere și eliberare a permiselor de ședere străinilor aflați legal în Republica Moldova, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Permisele de ședere, eliberate străinilor de către Biroul migrație și azil, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.
 22. Prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începînd cu 01 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.
 23. Persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay.
 24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2).
 25. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:
 26. 1. va asigura verificarea completării veridice a declarațiilor;
 27. 2. va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină a Declarațiilor scanate;
 28. 3. va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină lista persoanelor care au traversat frontiera de stat pe cale aeriană.
 29. Se aprobă procedura de organizare a curselor aeriene de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova, conform Anexei nr. 3.
 30. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, operate de către compania aeriană:

— FLYONE, din 01 aprilie 2020, CHISINAU — PARIS — CHISINAU;

—  BlueAir, din 02 aprilie 2020, DUBAI- CHIȘINĂU- OTOPENI.

 1. Se introduce, începînd cu 1 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în mun. Soroca, or. Ștefan Vodă și satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă.
 2. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 3. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

 

Prim-ministru,

Președinte al Comisiei                                                               ION CHICU

         

Anexa nr. 1

la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale

a Republicii Moldova

nr. 10 din 31 martie 2020

                                                    

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL INSTITUŢIEI MEDICO­–SANITARE PUBLICE

CENTRUL COVID–19 CHIȘINĂU

                                                    

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995, Cod civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, precum și alte acte normative în vigoare, în măsura în care acestea se aplică pe durata stării de urgență declarate în legătura cu epidemia cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.

2. Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău este persoană juridică din momentul aprobării prezentului Regulament de către Comisia pentru Situația Excepțională a Republicii Moldova şi înregistrarea de stat de către Instituția Publică “Agenția Servicii Publice”. Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău este scutită de orice taxe necesare pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice.

3. Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău.

4. Instituţia Medico–Sanitară Publică (prescurtat – IMSP) Centrul COVID–19 Chișinău este o instituţie medico–sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național prin contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.

5. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

6. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău activează pe teritoriul Republicii Moldova.3

7. Durata de activitate al IMSP Centrul   COVID-19 Chișinău este limitată pe perioada stării de urgență declarate în Republica Moldova, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, cu posibilitatea continuării activității după încetarea stării de urgență, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Sediul juridic al Centrul COVID–19 se află pe adresa: municipiul Chișinău, strada Alexandru Cosmescu nr. 3.

Sediul de activitate al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău se află pe adresa: municipiul Chișinău, strada Ghioceilor nr. 1 (în cadrul complexului Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo”).

Capitolul II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE

9. Scopul principal al Centrului COVID–19 Chișinău este fortificarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale pacienților cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.

10. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău are următoarele obiective majore:

a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală oportună ce ține de infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19;

b) asigurarea asistenţei medicale specializate în volum deplin pentru cazurile medicale suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19 ce nu pot fi rezolvate la diferite nivele;

c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

d) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei şi interacţiunii cu toate instituţiile medico–sanitare la nivel național, în vederea asigurării pacientului cu serviciile medicale necesare combaterii infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladiei COVID–19.

11. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Centrul COVID–19 Chișinău este mandatată cu următoarele atribuţii funcţionale:

1) prestarea serviciilor medicale persoanelor cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19;

2) depistarea cazurilor de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 și maladia COVID-19, și referirea ulterioară a pacienților respectivi către instituțiile medico-sanitare publice, conform prevederilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

3) asigurarea serviciilor medicale necesare persoanelor cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19, din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, altor componente ale bugetului public, precum și în cadrul asigurărilor medicale facultative, alte surse conform legislației în vigoare;

4) procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii, inclusiv celor declarate pe durata stării de urgență, precum şi al prezentului Regulament;

5) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice, etc.);

6) colectarea datelor cu privire la cazurile suspecte/probabile/confirmate la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

7) monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea rapoartelor statistice medicale instituţiilor abilitate în modul şi termenele stabilite;

8) conlucrarea cu alţi prestatori de servicii medicale implicați în combaterea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 și maladia COVID-19, inclusiv instituțiilor medico-sanitare publice din domeniul apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informație și Securitate, asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei medicale;

9) organizarea fluxului și schimbului de date în ceea ce privește cazurile suspecte/probabile/confirmate la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.

10) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;

11) organizează autoinstruirea, dezvoltarea profesională continuă a lucrătorilor medicali şi farmaceutici în instituţiile de profil;

12) este în drept să solicite și să primească obligatoriu informaţii operative de la alte instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatele de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;

13) să solicite și să primească obligatoriu orice alte informaţii necesare activității sale, din partea tuturor autorităților publice centrale ori locale, tuturor persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, în special din partea instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de servicii medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19, precum și din partea oricărui cetățean al Republicii Moldova ori altor persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

14) efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.

12. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău prestează serviciile medicale, în conformitate cu normativele de activitate (de personal, de paturi, norme alimentare, etc.) stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

Secţiunea 1

Fondatorul

13. Fondator al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Fondatorul deține următoarele competențe:

1) asigură punerea în aplicare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova de numire, precum și de eliberare din funcție a Directorului IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

2) aplicarea stimulărilor persoanelor cu funcţii de conducere angajate și detașate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor Codului muncii şi altor acte în vigoare;

3) aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

4) coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business–plan) al instituţiei şi modificărilor la acesta;

5) alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea unor medicamente, consumabile și dispozitive medicale necesare activității IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

6) controlul activităţilor curente ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate, etc.;

14. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ale Republicii Moldova, Hotărârile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020, precum și alte hotărâri ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, ordinele şi dispozițiile Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, în problemele ce ţin de atribuţiile lui de organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru conducerea şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

Secţiunea 2

Directorul

15. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere operativă și gestionare economică al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

16. Directorul este numit în funcţie de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în baza propunerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

17. Directorul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău are următoarele atribuţii:

1) organizează și conduce activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

2) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, inclusiv celor emise pe durata stării de urgență, a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică ordinelor şi dispozițiilor Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;

3) reprezintă IMSP Centrul COVID–19 Chișinău în raport cu persoanele juridice și fizice fără procură;

4) elaborează şi prezintă spre aprobarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale organigrama şi statul de personal ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

5) elaborează rapoartele privind activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

6) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi trezoreriale și bancare, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

7) deleagă în bază de procură, unele împuterniciri şi altor angajaţi ai instituţiei, conform obligaţiilor de funcţie stipulate prin actele interne ale instituției;

8) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP Centrul COVID–19 Chișinău care nu sunt detașați din alte autorități/instituții publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica Moldova, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii nr. 154/2003;

9) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (busines–planul) şi modificările la acesta;

10) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

11) asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

12) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul conducerii operative și gestionării activităţii economico–financiare al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

13) elaborează şi prezintă subiecte pentru examinarea acestora în şedinţele Consiliului Medical subdiviziunii de profil medical;

14) conduce sau deleagă conducerea vicedirectorului de profil şedinţele Consiliul Medical al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;

15) emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi angajații IMSP Centrului COVID–19 Chișinău, inclusiv obligatorii personalelor detașate în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău din alte autorități/instituții publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica Moldova;

18. În caz de imposibilitate de exercitare a atribuțiilor de Director, atribuţiile Directorului instituţiei stipulate în punctul precedent al prezentului Regulament, precum şi alte atribuţii şi împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie, sunt delegate prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale unei alte persoane.

Secţiunea 3

Vicedirector medical

19. Coordonarea activităţii de prestare a asistenţei medicale specifice persoanelor cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19 este asigurată de către vicedirectorul medical IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

20. Vicedirectorul medical este numit în funcţie de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv prin detașarea persoanei din cadrul unei alte din alte autorități/instituții publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica Moldova.

Secţiunea 4

Vicedirector infrastructură și logistică

21. Coordonarea activităţii de management logistic la IMSP Centrul COVID–19 este asigurată de către vicedirectorul infrastructură și logistică IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

22. Vicedirectorul infrastructură și logistică este numit în funcţie de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv prin detașarea persoanei din cadrul unei alte autorități/instituții publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica Moldova.

Secţiunea 5

Board–ul coordonator al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău

23. Sub conducerea directă și nemijlocită a Directorului IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, în cadrul instituției activează următorii coordonatori, detașați din partea autorităților/instituțiilor publice, responsabili pentru coordonarea activității intersectoriale cu autoritățile/instituțiile publice pe care le reprezintă, după cum urmează:

1) coordonator responsabil de coordonarea activității cu structurile Ministerului Afacerilor Interne;

2) coordonator responsabil de coordonarea activității cu structurile Ministerului Apărării;

3) vicedirector responsabil de coordonarea activității cu autoritățile administrației publice locale ale municipiului Chișinău;

24. Pe toată durata detașării persoanelor menționate în Secțiunile 3, 4 și 5 din prezentul capitol în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, persoanele respective dețin obligația să activeze strict sub conducerea Directorului IMSP Centrul COVID–19 Chișinău și să se subordoneze în exclusivitate ordinelor și dispozițiilor Directorului IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

25. Pe toată durata detașării persoanelor menționate în Secțiunile 3, 4 și 5 din prezentul capitol în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, acestea nu dețin obligația de a–și coordona activitatea în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău cu conducerea de la locul de serviciu/de muncă de bază, persoanele respective fiind scutite prin efectul legii de orice responsabilitate pentru activități/sarcini de serviciu care eventual ar rezulta din activitatea uzuală prestată la locul de serviciu/de muncă de bază.

Capitolul IV

PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA

ECONOMICO-FINANCIARĂ

26. Patrimoniul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău se formează din:

1) bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;

2) mijloacele bugetului de stat;

3) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor facultative de sănătate;

4) mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;

5) alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.

27. Întreg patrimoniul IMSP COVID–19 Chișinău este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.

28. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul COVID–19 Chișinău deschide cel puţin două conturi:

1) un cont trezorerial pentru mijloacele obţinute din fondurile bugetului public;

2) cont bancar pentru mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere.

29. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău planifică activitatea sa economico–financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business–plan), astfel încât să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament.

30. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău îşi desfăşoară activitatea economico–financiară pe cont propriu, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.

31. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău ţine evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite, inclusiv celor aplicabile pe durata stării de urgență declarate.

32. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative care reglementează salarizarea la locul de bază a angajaților detașați benevol/obligatoriu de către autoritățile/instituțiile publice sau de alte persoane juridice de drept public sau de drept privat care dețin statutul de angajatori ale salariaților detașați în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău. Pe întreaga durata a detașării în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, salariații beneficiază de toate drepturile salariale ce li se cuvin de la locul de serviciu/de muncă de bază.

În cazul salariaților angajați nemijlocit de către IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, salarizarea acestora se efectuează în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico–sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum și, celor emise de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Capitolul V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII

33. Controlul corespunderii activităţii IMSP Centrul COVID–19 Chișinău cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și alte organe competente.

34. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Socială, sunt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

35. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;

36. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

37. Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău se înregistrează din oficiu de către Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice”, cu scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19 Chișinău de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către “Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

38. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova este în drept să extindă atribuțiile și drepturile Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19 Chișinău prin Dispozițiile emise.

Anexa nr. 3

la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale

a Republicii Moldova

nr. 10 din 31 martie 2020

Procedura de organizare a curselor aeriene de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova

 1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
 2. 1. va întocmi listele solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să revină în Republica Moldova, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice şi domiciliului/reşedinţei în Republica Moldova;
 3. 2. va întocmi listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordînd prioritate copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate;
 4. 3. va transmite, săptămânal, Autorității Aeronautice Civile listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova.
 5. Autoritatea Aeronautică Civilă:
 6. 1. va elabora propuneri pentru graficul săptămînal al curselor aeriene și le va înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova spre aprobare;
 7. 2. va selecta, în mod transparent și deschis,
 8. 3. va informa MAEIE privind operatorii aerieni selectati.
 9. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul selectat, datele de contact ale operatorului, orarul zborului și despre obligația de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, prin intermediul sistemului guvernamental https://mpay.gov.md/.
 10. Operatorii aerieni selectați:
 11. 1. vor publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie;
 12. 2. vor coordona cu CNAM statutul de asigurat medical al persoanei incluse în listă;
 13. 3. vor admite la bordul aeronavei doar persoanele care au statut de asigurat medical, confirmat în prealabil de către CNAM.

Дата публикации: 1 апреля, 2020
поделиться

Похожие материалы

Заявление Президиума НСГ

Президиум Народного Собрания Гагаузии принял заявление в адрес Президента Республики Молдова, Майи Санду, касающееся изменений в судебной системе страны. В связи с этим, мы публикуем

Читать полностью »

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.