HOTĂRÂRE Nr. 315-ВЗ/VII din 19 aprilie 2024 — cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acțiunile neconstituționale ale autorităților centrale ale Republicii Moldova de lichidare instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia

HOTĂRÂRE 

cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acțiunile neconstituționale ale autorităților centrale ale Republicii Moldova de lichidare instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia

           

         Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezentă Hotărâre:

  1. Se adoptă Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acțiunile neconstituționale ale autorităților centrale ale Republicii Moldova de lichidare

instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia.

 

  1. Se transmite Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acțiunile neconstituționale ale autorităților centrale ale Republicii Moldova de lichidare instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Reprezentanțelor Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunei OSCE, corpului diplomatic în Republica Moldova.

 

  1. Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării.

 

 

 

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                      D.G. CONSTANTINOV

 

 

 

mun. Comrat, 19 aprilie 2024

Nr. 315-ВЗ/VII

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la hotărâre APG

Nr.315-ВЗ/VII din 19.04.2024

 

 

DECLARAȚIA

Adunării Populare a Găgăuziei privind acțiunile neconstituționale ale autorităților centrale ale Republicii Moldova de lichidare instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia.

 

Prin prezentă Declarație Adunarea Populară a Găgăuziei își exprimă un protest categoric și indignare în legătură cu acțiuni anti-găgăuzere repetate ale autorităților centrale ale Republicii Moldova, care, sub acoperirea reformei sistemului judiciar, sub pretextul îmbunătățirii calității activității organelor judecătorești și construirii în țară independent, eficient și responsabil din punct de vedere social unui sector al Justiției, promovează în mod conștient agenda anticonstituțională de dezmembrare a autonomiei găgăuze și de încălcare a drepturilor poporului găgăuz, privându-l de fapt de accesul la justiție.

         Astfel, la data de 12 aprilie 2024, în cadrul reformei sectorului justiției declarată de partidul de guvernământ PAS, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în primă lectură proiectul de lege nr. 103.2024 elaborat de Guvernul Republicii Moldova cu privire la modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții instanțelor judecătorești). Acest proiect de lege, prin inermediul modificării în Legea nr.154/1995 privind organizarea judecătorească și în Legea nr.76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, prevede lichidarea Curții de Apel Comrat și înființarea unei secții temporare  formarea în locul acesteia filialei provizorie a Curții de Apel Sud, cu sediul în mun.Cahul, precum și lichidarea oficiilor judecătorești Ceadîr-Lunga și Vulcănești ale Judecătoriei Comrat, cu detașarea de la UTA Găgăuzia a tuturor localităților din raionul Vulcănești și includerea acestora în jurisdicția Judecătoriei Cahul.

         Numeroasele solicitări ale Adunării Populare a Găgăuziei și ale organelor reprezentative ale localităților din Autonomie referitoare inadmisibilitatea încălcării prevederilor Constituției Republicii Moldova (articolelor 110 și 111) și Legii nr.344/1994, care stabilesc statutul special al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), sistemul organelor de administrare a autonomiei și procedura de formare a acestora, precum și obligativitatea funcționării Curții de Apel în UTA Găgăuzia cu sediul în mun. Comrat (art.Legii nr.344/1994), ca instanță de gradul doi faţă de instanţele judecătoreşti ierarhic inferioare, au fost ignorate de autoritățile centrale. Astfel, contrar cerințelor constituționale conform cărora modificarea Legii nr. 344/1994 poate avea loc doar prin adoptarea legii organice de către trei cincimi din numărul deputaților aleși, Parlamentul Republicii Moldova, cu o majoritate simplă de voturi, a invadat în mod voalat Legea privind statutul Găgăuziei.        

În același timp, remarcăm o circumstanță care evidențiază în mod deosebit caracterul discriminatoriu al proiectului de lege și agenda anti-găgăuză și anti-populară promovată de partidul de guvernământ PAS. În ciuda obligativității de a determina limitele circumscripțiilor judecătorești având în vedere limitele unităților administrativ-teritoriale, proiectul de lege nr. 103.2024 nu ia în considerare acest criteriu doar în raport cu UTA Găgăuzia. Dacă toate circumscripțiile judecătorești din țară vor fi formate în baza acestui criteriu, atunci localitățile din raionul Vulcănești, care fac parte din UTA Găgăuzia, unde locuiesc găgăuzi și alte minorități naționale (bulgari, ucraineni, ruși etc.), limbele de comunicare interetnică între care sunt limbile găgăuză și rusă, sunt transferate sub jurisdicția judecătorească a Cahulului, unde procesul judiciar se desfăşoară doar în limba română — un factor care va servi un obstacol serios pentru locuitorii acestor localități în accesul la justiție și apărarea juridică a drepturilor și libertăților încălcate.

De asemenea, subliniem faptul că autoritățile centrale ignoră în mod intenționat faptul că activitatea tuturor organelor de stat teritoriale, inclusiv a procuraturii, poliției și a altor organe de drept implicate în asigurarea promovării justiției în Găgăuzia, este organizată în baza principiului unității de administrare și funcționare a unității teritoriale autonome, care are statutul special.Prin urmare, includerea unor părții din localitățile UTA Găgăuzia în circumscripția judecătorească a unei alte unități administrativ-teritoriale a țării — Cahul, în afara circumstanțelor menționate mai sus , va avea un impact extrem de negativ atât asupra funcționalității autonomiei, cât și asupra nivelului de apărarea a drepturilor și intereselor legitime ale locuitorilor acelei regiuni. Această circumstanță are un caracter absolut evident, dar în contextul politicii anti-găgăuze promovate, de elabolatorii proiectului de lege nu a fost luată în considerare.     

Dualitatea standardelor de implementare a reformei sistemului judiciar din țară și lipsa aspirației de a crea condiții reale, și nu declarate doar în cuvinte, de acces la justiție pentru locuitorii săi se manifestă și în decizia de lichidare a instanței de judecată din Ceadîr-Lunga, care deservea populația raionului de peste 60 de mii de locuitori. În ciuda faptului că doar câțiva kilometri distanță se află localitățile din raionul Taraclia, care făceau parte anterior din raionul Ceadîr-Lunga și care, având în vedere scopurile declarate ale reformei de creare a condițiilor pentru accesul liber la justiție, ar fi putut fi incluse în circumscripția judecătorească Ceadîr-Lunga, sunt transferate în jurisdicția Judecătoriei Cahul, situată mult mai departe decât Ceadîr-Lunga.

Totodată, Parlamentul, încălcând Constituția și propriul Regulament nu de mult timp nu examinează inițiativele legislative ale Adunării Populare a Găgăuziei de modificare și completare a Legii nr.726/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și multe alte acte, adoptarea cărora ar permite crearea unor condiții reale de acces la justiție pentru locuitorii Găgăuziei și, în același timp, ar rezolva problema implicării minorității naționale găgăuze în afacerile publice din  domeniul menționat.

Ținând cont de expuse mai sus, confirmând dorința de a sprijini autorităților centrale în realizarea reformelor în sistemului judecătoresc, care să  contribuie cu adevărat la construirea în țara noastră sectorolui al unui sector de  justiției nediscriminatoriu din punct de vedere național și lingvistic și, în același timp, să fie cu adevărat accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil social, care corespunde celor mai bune standarde globale și europene, asigurând supremația legii și respectarea drepturilor omului, Adunarea Populară a Găgăuziei declară că propunerea de lichidare a instanțelor judecătorești ale autonomiei și transferul unei părți din reglementările aflate sub jurisdicția circumscripției judecătorești a unei alte unități administrativ-teritoriale a țării va avea consecințe negatives, ceea ce este complet inacceptabil pentru locuitorii autonomiei. În acest sens, adresându-ne deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, solicităm să țină cont de opinia și nevoile locuitorilor autonomiei și să nu lichideze instanțele judecătorești care funcționează pe teritoriul autonomiei. În același timp, solicităm Președintelui Republicii Moldova să protejeze drepturile constituționale ale poporului găgăuz și să împiedice intrarea în vigoare a acestei legi neconstituționale. În același context, reamintind că garantul realizării integrale și necondiționate a atribuțiilor Găgăuziei, definite de Legea nr. 344/1994 Cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) (art. 25), este Republica Moldova, declarăm în mod categoric că, în cazul ignorării cerințelor prezentate, întreaga responsabilitate politică pentru consecințele adoptării proiectului de lege anticonstituțional nr. 103.2024, care încalcă drepturile locuitorilor autonomiei, revine autoritatății centrale a Republicii Moldova și partidului de guvernământ PAS, care promovează în politica sa o agendă antigăgăuză.

 

 

Declarația a fost adoptată la o ședința

a Adunarii Populare a Găgăuziei la data de 19.02.2024

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.