Hotărâre № 227-СЗ/VII din 25 august 2023. — cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei în legătură cu adoptarea modificărilor la Codul Educaţiei al Republicii Moldova

HOTĂRÂRE

cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei în legătură cu adoptarea modificărilor la Codul Educaţiei al Republicii Moldova

 

      Examenând modificarile Codului Educației Republicii Moldova nr. 152/2014, adoptate de câtre Parlamentul, prin care se modifică procedura de numire a șeful direcției generale de educație a Găgăuziei, reținem că aceste modificări sunt contrare cerințelor Legii nr. 344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), în conformitate cu alin.(2) al art.16 din Legea nr.344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), alin.6 al art.51 din Codul Găgăuziei №28/1998,

 

         Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezentă Hotărâre:

  1. Se adoptă Declarația Adunării Populare a Găgăuziei în legătură cu adoptarea de câtre Parlamentul modificărilor în Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014.

 

  1. Se transmite Declarația Adunării Populare a Găgăuziei în legătură cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a modificărilor la Codul Educației  Republicii Moldova nr.152/2014, Președintelui, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, Misiunilor OSCE în Republica Moldova, Reprezentanței Consiliului Europei în Republica Moldova, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și Mass Media.

 

  1. Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării.

 

 

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                      Dmitri CONSTANTINOV

 

 

mun. Comrat, 25 august 2023.

№227-СЗ/VII

 

 

Anexa la hotărâre APG
Nr.227-СЗ/VII din 25.08.2023

 

DECLARAȚIA

Adunării Populare a Găgăuziei în legătură cu adoptarea

modificărilor la Codul Educaţiei al Republicii Moldova

 

          Adunarea Populară a Găgăuziei trebuie să afirme încă o dată că, în ciuda faptului că autoritățile centrale ale Republicii Moldova își declară dorința de a respecta drepturile și puterile autonomiei găgăuze și necesitatea de a le diferenția în conformitate cu principiile fundamentale europene ale democrației, drepturilor omului și statului de drept. De asemenea, asumându-și obligații internaționale de a respecta drepturile minorităților naționale și ale popoarelor mici de a le implica necondiționat în gestionarea treburilor publice la nivel local și național, în practică continuă să încalce intenționat puterile autonomiei, blocând metodic prevederile Legii «cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)», care are un efect extrem de negativ asupra funcționalității autonomiei.  

           Astfel, la 17 august 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat modificările la Codul Educației, care au anulat de fapt prevederea legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)”, care stabilește competențele exclusive ale UTA Găgăuzia în domeniul formării autorității executive a autonomiei de implementare a politicilor în domeniul educației și managementului sistemului instituțiilor de învățământ de pe teritoriul UTA Găgăuzia.

         În același timp, este destul de evident că modificările legislative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova și acordarea dreptului Ministerului Educației al Republicii Moldova de a interveni în competența exclusivă a Adunării Populare a Găgăuziei în domeniul învățământului, și anume, să stabilească procedura de numire a unui membru al Comitetului Executiv al Găgăuziei — Șef al Direcției Generale a Găgăuziei, contravin prevederilor legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)” și sunt absolut neaplicabil în UTA Găgăuzia.

De fapt, în esența și conținutul său, modificările adoptate la Codul Educației al Republicii Moldova vizează abolirea ilegală, neconstituțională a competențelor Adunării Populare a Găgăuziei, consacrate în Legea «cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Găgăuzia)». Modificările legislative contravin complet cerințelor care decurg din Hotărâre Parlamentului Republicii Moldova nr. 345 от 23.12.1994 Cu privire la implementarea Legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)”, care impun aducerea în conformitate cu prevederile Legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)” a tuturor legilor adoptate de Parlament, precum și a actelor normative ale Guvernului și a actelor subdivizionale ale ministerelor şi departamentelor Republicii Moldova.

De asemenea, Adunarea Populară a Găgăuziei subliniază cu regret faptul că, în ciuda acordurilor, încheiate cu privire la activitățile grupului comun de lucru al deputaților Parlamentului Republicii Moldova și Adunării Populare a Găgăuziei, problema modificărilor la Codul Educației nu a fost examinată anterior de grupul de lucru, ceea ce ar fi putut împiedica o intruziune ilegală în puterile autonomiei și, mai mult, astfel, să creeze terenul pentru un alt conflict politic și juridic între autoritățile centrale și autonome.

 

          De asemenea, a fost ignorat mecanismul consultărilor preliminare între Parlament și Adunarea Populară a Găgăuziei pe probleme care afectează drepturile și atribuțiile Găgăuziei, definite de legislația Republicii Moldova și cu caracter obligatoriu.

          Adunarea Populară a Găgăuziei, afirmând cele de mai sus și subliniind că legea «Cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)» este un document politic și juridic, ale cărui prevederi trebuie să fie aplicate și respectate cu strictețe, adresează la Președintele Republicii Moldova în calitate de garant al Constituției Republicii Moldova,

— cu o solicitare convingătoare de a nu promulga aceste modificări și completări la Codul Educației și de a returna această lege organului legislativ cu cerința de a aduce prevederile acesteia în conformitate cu Legea «cu privire la statutul juridic Special al Găgăuziei (Găgăuzia)» nr. 344/1994.

 

       Adresându-se simultan Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Adunarea Populară a Găgăuziei solicită:

     — să înceteze practica încălcării de către Parlamentul Republicii Moldova a drepturilor și atribuțiilor UTA Găgăuzia și să revină la cadrul domeniului juridic, inclusiv în materie de delimitare a atribuțiilor UTA Găgăuzia și RM;

   — a aduce prevederile Codului Educației Republicii Moldova” în conformitate cu normele Legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)” nr. 344/1994.

Totodată, Adunarea Populară a Găgăuziei declară că în toate problemele gestionării treburilor publice, inclusiv în domeniul educației, se va ghida cu stricteţe de prevederile legii „Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)».

 

Se transmite prezentă Hotârăre Președintelui Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Misiunii OSCE în Republica Moldova, Reprezentanței Consiliului Europei în Republica Moldova, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și mass-media

 

 

 

Declarația a fost adoptată în unanimitate

la o ședința specială

a Adunarii Populare a Găgăuziei

25.08.2023

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.