cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.34 alin.(1) din Codul Contravențional al Republicii Moldova №218-XVI din 24 octombrie 2008

HOTĂRÎRE

 

cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.34 alin.(1) din Codul Contravențional al Republicii Moldova №218-XVI din 24 octombrie 2008

—————————————————————————

Călăuzindu-se de prevederile articolului 73 din Constituție Republicii Moldova Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezența Hotărîre:

  1. Se aprobă inițiativă legislativă cu privire la modificarea și completarea art.34 alin. (1) din Codul Contravențional №218-XVI din 24 octombrie 2008.
  1. Se prezintă Parlamentului Republicii Moldova inițiativa legislativă cu privire la modificarea și completarea art.34 alin.(1) din Codul Contravențional №218-XVI din 24 octombrie 2008 (se anexează).
  1. Prezența hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                                                   V.M.Cîssa

mun. Comrat, 27 aprilie 2017.

№57-III/VI


Proiectul

 

LEGEA

cu privire la modificarea și completarea alin. (1) articolul 34

din Codul Contravențional al Republicii Moldova

Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Parlamentul adoptă prezentа Lege.

Art. I din Codul Contravențional al Republicii Moldova Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, Nr. 78-84) se modifică și se completează după cum urmează

la alineatul (1) al articolului 34, cuvintele «50 de lei.» se substituie cu cuvintele «20 de lei.».

Art. II Guvernul, în termen de trei luni să aducă actele sale normative în conformitate cu prezenta Lege.

 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian Candu

 

 

Nr. _____________ mun.Chișinău

 

_________________2017

 

 

 


NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege «Cu privire la modificarea și

completarea alin.(1) articolul 34 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

 

  1. Argumentarea

1.1 Necesitatea și scopul adoptării

Proiectul de Lege «Cu privire la modificarea și completarea alin. (1) articolul 34 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 se introduce de către Comitetul Executiv al Găgăuziei în calitate de inițiativă legislativă, în conformitate cu prevederile articolului 57 din Regulamentul Găgăuziei (Ulojenie) nr. 28-XXX/І din 05.06.1998 și art. 58 alin. alin. (1), (2) p. b) din Legea «Cu privire la Regulamentul Adunării Populare a Găgăuziei» Nr. 2/I-V din 21.12.2012.

17 noiembrie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea nr. 208 «Cu privire la modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008».

Reieșind din legea în vigoare unitatea convențională pe baza căreia se calculau amenzile, a fost majorată de două ori și jumătate. Adică de la 20 de lei la 50 de lei. Cu toate acestea, a existat o creștere nu numai a unității convenționale, dar și dimensiunea maximă a amenzii atât pentru persoanele fizice cât și juridice. Respectiv, au crescut și sumele amenzilor.

Astfel, în redacția anterioară, mărimea amenzii pentru persoanele fizice a constituit de la 1 la 150 de unități convenționale, adică de minim 20 de lei, iar cea maximă de 3000 de lei. Pentru persoanele juridice a constituit de la 10 la 500 de unități convenționale, adică, cea minimă de 200 de lei, iar cea maximă de 10.000 de lei.

În redacția nouă, mărimea amenzii pentru persoanele fizice este de 1 la 500 de unități convenționale, iar pentru persoanele juridice – de la 10 până la 1500 de unități convenționale. Reieșind din cele menționate mai sus, mărimea unității convenționale a crescut de la 20 lei la 50 lei. Astfel, pentru persoanele fizice, pedeapsa minimă este de 50 de lei, iar cea maximă de 25.000 de lei. Pentru persoanele juridice, pedeapsa minimă – 500 lei, cea maximă de 75.000 de lei.

Necesitatea adoptării proiectului de lege propus se datorează salariilor mici cât în general în țară, atât și în UTA Găgăuzia. Plata amenzilor propuse în redacție nouă va fi disproporțională față de nivelul veniturilor populației. Cu actualele tarife mari pentru serviciile comunale, gaz, energie electrică, precum și prețurilor mari la benzină, motorină etc., populația practic supraviețuiește din contul mijloacelor bănești cîștigate peste hotarele Republicii Moldova.

Creșterea mărimii amenzii, fără creșterea mărimii unității convenționale, deja, în sine, este o avertizare drastică pentru contravenienți.

În cazul adoptării modificărilor propuse, mărimea amenzii pentru persoanele fizice va fi: cea minimă – 20 de lei, iar cea maximă de 10.000 lei pentru persoanele juridice: cea minima- 200 de lei, iar cea maximă de 30.000 de lei.

1.2            Sarcinile de Bază ale proiectului de lege:

  • Aducerea unității amenzii în concordanță cu situația socio-economică din țară.

 

1.3            Locul în sistemul legislației în vigoare

Prezentul proiect de lege corespunde Constituției Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova «Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)», normelor Regulamentului Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Ulojenie).

  1. Lista actelor normative care solicită anularea, completarea sau modificarea, ca urmare a adoptării prezentului proiect de lege.

Adoptarea prezentei legi nu va necesita modificarea, completarea sau anularea legilor în vigoare și actelor normative UTA Găgăuzia.

  1. Fundamentarea economico-financiară

Punerea în aplicare a acestui proiect de lege nu va necesita alocarea de mijloace bugetare suplimentare.

  1. Autorul proiectului de lege Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                                                   V.M.Cîssa

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.