HOTĂRÂRE Nr. 318-ВЗ/VII din 19 aprilie 2024 — Cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acordarea limbii ruse a statutului limbii de comunicare interetnică ca instrument de comunicare și înțelegere reciprocă între diferitele grupuri etnice din Republica Moldova, precum și privind respectarea de către autoritățile Republicii Moldova alin.(2) art.3 Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

HOTĂRÂRE

Cu privire la Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acordarea limbii ruse a statutului limbii de comunicare interetnică ca instrument de comunicare și înțelegere reciprocă între diferitele grupuri etnice din Republica Moldova, precum și privind respectarea de către autoritățile Republicii Moldova alin.(2) art.3 Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

     

    Călăuzîndu-se de alin.(2) art.13 din Constituția RM, art.3 Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344/1994, art.16 Codului Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.28/1998, în baza art.133 Legii UTA Găgăuziei «Cu privire la Regulamentul de procedură al Adunării Populare din Găgăuzia» nr.2/2012,

       

                 Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă prezentă Hotărâre:

       

  1. Se adoptă Declarația Adunării Populare a Găgăuziei privind acordarea limbii ruse a statutului limbii de comunicare interetnică ca instrument de comunicare și înțelegere reciprocă între diferitele grupuri etnice din Republica Moldova, precum și privind respectarea de către autoritățile Republicii Moldova alin.(2) art.3 Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

 

  1. Se transmite Declarația Adunării Populare a Găgăuziei în Parlamentul Republicii Moldova.

 

  1.  Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării.

 

 

 

Președintele

Adunării Populare a Găgăuziei                                      D.G. CONSTANTINOV

 

 

 

mun. Comrat, 19 aprilie 2024

Nr. 318-ВЗ/VII

 

 

Anexa la hotărâre APG

Nr.318-ВЗ/VII din 19.04.2024

 

 

DECLARAȚIA ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI

«Privind acordarea limbii ruse a statutului limbii de comunicare interetnică ca instrument de comunicare și înțelegere reciprocă între diferitele grupuri etnice din Republica Moldova, precum și privind respectarea de către autoritățile Republicii Moldova alin.(2) art.3 Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)».

 

Stimați deputați ai Parlamentului Republicii Moldova!

 

Respectând principiile multilingvismului și diversității culturale, precum și conștientizând importanța consolidării integrării sociale și a înțelegerii reciproce între diferite grupuri etnice, noi, deputații Adunării Populare a Găgăuziei, ne adresăm Dumneavoastră cu solicitare privind acordarea limbii ruse statutului limbii de comunicare interetnică în Republica Moldova, precum și de luarea măsuri suplimentare pentru studierea limbii de stat de către minoritățile naționale.

Limba de stat joacă un rol cheie în formarea societății civile și în asigurarea posibilităților egale pentru toți membrii acesteia. Pe lângă aceasta, recunoaștem, de asemenea, importanța păstrării și dezvoltării limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică.

În articolul 3 din Legea Republicii Moldova nr. 344/1994 «Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)», s-a stabilit că limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi.Corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile situate în afara teritoriului Găgăuziei se face în limba moldovenească şi rusă.

Limba rusă a servit și servește în mod istoric ca o legătură între diferitele grupuri etnice ale societății noastre. Este un mijloc de comunicare, înțelegere reciprocă și comunicare interetnică în Republica Moldova.

Recunoașterea de către Curtea Constituțională legii cu privire la funcționarea limbilor ca fiind învechită este un punct cheie care necesită o nouă abordare a reglementării problemelor lingvistice în țara noastră.

În acest context, vă solicităm să sprijiniți această inițiativă și să adoptați actele legislative necesare pentru acordarea limbii ruse statutului limbii de comunicare interetnică în Republica Moldova.

Adoptarea unei astfel de decizii ar fi o expresie a respectului reciproc pentru diferitele tradiții lingvistice și culturale ale cetățenilor noștri și ar contribui, de asemenea, la consolidarea încrederii și înțelegerii între diferitele grupuri etnice din societatea noastră multietnică.

În același timp, propunem adoptarea unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea accesibilității programelor educaționale în limba de stat pentru reprezentanții minorităților naționale, extinderea oportunităților de predare a limbii de stat către grupurile adulte ale populației, sprijinirea creării și dezvoltării centrelor culturale și educaționale în care predarea limbii de stat se va desfășura sub formă de cursuri, seminarii și alte forme de educație.

 

 

Declarația a fost adoptată la o ședința

a Adunarii Populare a Găgăuziei la data de 19.02.2024

поделиться

Работа по изменению Уложения

Рубрика содержит в себе необходимые материалы, документы, так же итоги работы специальной депутатской комиссии для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в Уложение Гагаузии. /ссылка на материалы/


Свои предложения вы можете отправлять на почту ulojenie@gmail.com

Парламентская рабочая группа по Гагаузии

Страница о деятельности ПРГ

ПРГ состоит из представителей всех партий, представленных в Парламенте Молдовы, и из представителей всех заинтересованных групп и сторон, представленных в Народном Собрании.